De Laureat vum 5te Skulptureconcours zu Stengefort steet fest, et ass de

Paul Mathey


Mat wéi engem Projet hien de Jury iwwerzeegt huet, gesidd dir hei